בדיקת פיזימקס

מהי בדיקת פיזימקס?

בדיקת פיזימקס הינה אבחון פונקציונלי ותנועתי המאפשר זיהוי מוקדם של פציעות לצורך מניעתן והכוונה לתרגול נכון בכדי למנוע אותן.

במקרה של ספורטאים המשתקמים מפציעת ספורט, מסייעת בדיקת פיזימקס בקבלת החלטה לגבי חזרה לפעילות.

למי היא מיועדת?
הבדיקה מיועדת לספורטאים מקצועיים, חובבנים וגם לאלו הנמצאים בתהליך שיקום.

מה בודקים בה?
בדיקת פיזימקס מבצעת סקירה ואבחון מקצועי של מערכת שלד-שריר ומנתחת את תנועת הנבדק וכן יודעת להעריך פוטנציאל לפציעה על פי עיבוד תנועות הנבדק בזן אמת ומיפוין על ידי המערכת הייחודית והמתקדמת.

כיצד מתבצעת הבדיקה?
במהלך הבדיקה, מבצע הנבדק מספר תרגילים אל מול מצלמה המחוברת אל המערכת.

זמן קצר לאחר סיום ביצוע התרגילים מקבל הנבדק:

  • דוח ממצאים חריגים אם אותרו כאלו בבדיקה.
  • תכנית תרגילים מותאמים למצבו של הנבדק אשר יסייעו בשיפור הממצאים החריגים שמצאה הבדיקה. תרגילים אלו נועדו לחזק את דפוסי התנועה הבעייתיים ולמזער פוטנציאל לפציעה חוזרת בעתיד.

בתום הבדיקה יופנה הנבדק עם התוצאות לפגישה עם פיזיותרפיסט מוסמך המתמחה בפציעות ספורט, בה יושלמו נתוני הבדיקה, יינתן הסבר לנבדק על תוצאותיה וכן תעשה הכוונה והדגמה על התרגילים שעל הנבדק לבצע.

מה ניתן ללמוד מהבדיקה?
בדיקת פיזימקס מספקת אינדיקציה לגבי מצבו הגופני של הנבדק באספקטים של תנועה, גמישות , כוח ויציבות.
על פי ניתוח פרמטרים אלו, יוכל הנבדק להכיר את גופו לעומק, לדעת באילו פרמטרים הוא טוב ולדעת האם והיכן יש פוטנציאל/חשש לפציעה עתידית.
הנבדק יקבל תכנית חיזוקים מותאמת אישית על בסיס הממצאים החריגים שמצאה הבדיקה ויכולים לגרום לפציעה עתידית.

בדיקת פיזימקס במדיקס